Modelul de lucru propus de FDAgri fermierilor mici și mijlocii, ONG-urilor partenere și mediului privat presupune transmiterea modelelor agricole de succes către un număr cât mai mare de comunități rurale din România. Pentru extinderea programelor de dezvoltare, este necesar să ne îndreptăm împreună atenția către documentare și informare.

Ca atare, ne dorim să susținem următoarele tipuri de activități:

  • de analiză a datelor statistice referitoare la metodele tehnologice folosite de fermieri;
  • de cercetare a metodelor inovative în domeniul tehnologic al agriculturii;
  • de organizare de conferințe și mese rotunde, având ca scop identificarea modalităților de îmbunătățire a situației fermierilor din domeniul legumicol;
  • de analiză a politicilor publice, pentru a propune și cataliza soluții de îmbunătățire a acestora.

Foarte importante sunt și activitățile de advocacy, și anume de identificare a provocărilor cu care se confruntă agricultura românească în general și respectiv fermierii mici și mijlocii în special, de găsire împreună a soluțiilor, de conștientizare a opiniei publice referitor la provocările existente, și totodată de influențare a politicilor publice.

FDAgri.ro

Reunim educația, sprijinul financiar, tehnologia agricolă și modele de afaceri care pot fi adaptate pentru a crește accesul la piață și pentru a sprijini colaborarea dintre fermierii locali.

Contact

Șos. Pipera nr. 42, Globalworth Plaza, et. 1, Sector 2, București