Ne dorim ca programele de educație non-formală – pe care le susținem în comunitățile rurale unde desfășurăm programele dedicate fermierilor – să conducă la creșterea interesului tinerilor de a rămâne în rural și de a activa în agricultură.

Activitățile pe care ni le propunem, dar nelimitate la acestea, în cadrul programelor pentru copiii și tinerii din comunitățile rurale, sunt:

  • activități care să vizeze dezvoltarea competențelor antreprenoriale și dezvoltarea personală a tinerilor din mediul rural;
  • activități care au ca scop efectuarea de stagii de practică, schimb de experiență, etc. a tinerilor din comunitățile rurale;
  • activități privind:
    • conștientizarea importanței implicării civice a tinerilor în comunitate;
    • promovarea cetățeniei active, a simțului inițiativei tinerilor și a antreprenoriatului, inclusiv antreprenoriat social;
    • creșterea calității, inovației și recunoașterii muncii pentru tineri;
  • activități care să consolideze legăturile dintre cercetare, practică și politică.
FDAgri.ro

Reunim educația, sprijinul financiar, tehnologia agricolă și modele de afaceri care pot fi adaptate pentru a crește accesul la piață și pentru a sprijini colaborarea dintre fermierii locali.

Contact

Șos. Pipera nr. 42, Globalworth Plaza, et. 1, Sector 2, București